ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2013-08-15 03:36

 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (.pdf)

ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ(.pdf)

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ(.pdf)

ΝΟΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(.pdf) 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(.pdf) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ(.pdf)