Γιάννης Παμφίλης

Γιάννης Παμφίλης

Υπεύθυνος τομέα Αθήνας - Αλσούπολη Νέας Ιωνίας :

Αριθμός τηλεφώνου: 693-6511270

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: giannispamfilis@yahoo.gr