Γιώργος Σιώπης

Γιώργος Σιώπης

Υπεύθυνος τομέα Ν. Ημαθίας - Βέροια :

Αριθμός τηλεφώνου: 694-2064174

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: gsio18@otenet.gr