Δέσποινα Κωνσταντινίδου

Δέσποινα Κωνσταντινίδου

Υπεύθυνη τομέα Ν. Έβρου- Αλεξανδρούπολη :

Αριθμός τηλεφώνου: 694-7829904

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: deskon8@gmail.com