Θεολόγης Κουρτίδης

Θεολόγης Κουρτίδης

Υπεύθυνος τομέα Ν. Καβάλας :

Αριθμός τηλεφώνου: 693-9393097

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: kourtidisth@gmail.com