Κυρίακος Προδρομίδης

Κυρίακος Προδρομίδης

Υπεύθυνος τομέα Ν. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής :

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου: 694-4848858

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: prodky4@gmail.com