Κώστας Θεοδώρου

Κώστας Θεοδώρου

Υπεύθυνος τομέα Αθήνας - Νίκαια :

Αριθμός τηλεφώνου: 694-6464245

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: theokostas@hotmail.com