Νικήτας Γιαννόπουλος

Νικήτας Γιαννόπουλος

Υπεύθυνος τομέα Ν. Δράμας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

Αριθμός τηλεφώνου: 697-2713094

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: gianniki62@gmail.com