Σταύρος Γεωργίου

Σταύρος Γεωργίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεύθυνος τομέα Ν. Πέλλας :

Αριθμός τηλεφώνου: 697-1837013 & 23810-27587

E-mail:   doseaima@hotmail.com

Ε-mail: eleste2005@hotmail.com