Σάκης Παντούλης

Σάκης Παντούλης

Υπεύθυνος τομέα Ν. Ροδόπης - Κομοτηνή :

Αριθμός τηλεφώνου: 697-3982010

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: pantoulisa@yahoo.com