Χάρης Κεραμιδάς

Χάρης Κεραμιδάς

Διαχειριστής του site

Υπεύθυνος τομέα Ν. Αιτωλοακαρνανίας :

Αριθμός τηλεφώνου: 6974107897

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: xarisker@hotmail.com