Χρήστος Καρακίζιος

Χρήστος Καρακίζιος

Υπεύθυνος τομέα Αθήνας - Περιστέρι:

Αριθμός τηλεφώνου: 694-4982976

E-mail: doseaima@hotmail.com

Ε-mail: xkarakizios@gmail.com